top of page

Dé top 10 must have verpleegproblemen voor in het zorgplan

Ontdek hier waarom...

Als je graag optimale zorg wilt verlenen en de zorgvrager centraal stelt, zijn deze 10 verpleegproblemen geschikt voor jou:

Dé belangrijkste verpleegproblemen die niet mogen ontbreken in het zorgplan volgens Nienke 

Bij elk verpleegprobleem geef ik je de betekenis daarvan (Carpenito, J.L., 2018).

Acute pijn

Onaangenaam sensorisch en emotionele gewaarwording voortkomend uit een feitelijk of potentiële weefselschade. Plotseling beginnend of geleidelijk toenemend, intensiteit mild tot ernstig, met een duur van minder dan zes maanden.

(risico op) Obsitpatie

(kans op) gezondheidsschade door een afname van de normale frequentie van ontlasting gepaard gaande met een moeilijke en incomplete passage van ontlasting.  

Overgewicht

Abnormaal of excessief dik worden voor geslacht en leeftijd.

Incontinentie (feces of urine)

Voortijdige urinelozing of ontlasten vanwege moeite hebben of niet in staat zijn om tijdig het toilet te bereiken. 

Inactieve leefstijl

Levensgewoonten die gekenmerkt worden door weinig fysieke activiteit.

(risico op) vallen

Kans op gezondheidsschade door vallen.

Acute verwardheid (delier)

Plotseling optreden van reversibele verstoringen van bewustzijn, aandacht, denken en waarneming, die zich ontwikkelen in een beperkte tijdspanne. 

Zelfzorgtekort

Niet (volledig) in staat zijn om de zelfzorgactiviteiten (eten, wassen, kleden, toiletgang, huishouden) uit te voeren door een verstoord motorisch of cognitief functioneren.

Incontinentie (feces of urine)

Voortijdige urinelozing of ontlasten vanwege moeite hebben of niet in staat zijn om tijdig het toilet te bereiken. 

(risico op) eenzaamheid

(kans op) gezondheidsschade doordat verlangen naar of behoefte aan contact met anderen gepaard gaat met een gevoel van onbehagen. 

Clipped_image_20240610_145743.png

Uitgelichte cursus

Dit is een geweldige plek voor al je vragen en struggles

Zit je 'vast'? Wil je de verpleegproblemen graag verwerken maar je weet niet hoe? 

Daar kan ik je heel gemakkelijk bij helpen. Dit leg ik volledig uit in de cursus Klinisch Redeneren
20240503_143232_edited.png
Pink Sugar
“Ik zat zo vastgeroest in oude denkwijzen en ik geloofde niet zo in een cursus klinisch redeneren, maar deze cursus van jou is écht enorm helpend.”

Bianca

bottom of page