top of page

Privacybeleid

Wat is het privacybeleid van Nienke Zorgt? 

Nienke Zorgt vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@nienkezorgt.nl.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

De huidige beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website van Nienke Zorgt bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: 'de beheerder'): Nienke Zorgt, gevestigd te Storm van 's Gravesandestraat 3, 7251 XE te Vorden onder KvK nummer 83088482. 

Artikel 2 - Het verzamelen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door de beheerder. De gegevens worden verzameld bij boeking van en cursus via het inschrijfformulier. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon. Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer en eventueel aanvullende gegevens om mijn diensten optimaal te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden daarom voornamelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties en voor het verwerken van de boeking van de cursussen. Persoonsgegevens bewaar ik zoals de wet voorschrijft 7 jaar. 

Artikel 3 - Rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heef eenieder recht op inzage van en rectificatie en/of wissing van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door een email te sturen naar info@nienkezorgt.nl. Binnen 1 maand zal de beheerder een antwoord geven op uw verzoek.

Artikel 4 - Waar komen gegevens terecht
Uw gegevens zullen alleen bij de beheerder blijven. De beheerder zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld bij het toekennen van accreditatiepunten vai de V&VN) of het vanuit wettelijke verplichting vereist is.

Artikel 5 - Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk volgende bezoek aan de website wordt herkend. De volgende soorten cookies worden gebruikt op de website:
- Functionele cookies: zoals sessiecookies voor het bijhouden van sessieinformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kan de beheerder de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van de website. Er is geen inzage in wie vanaf welke pc de website bezoekt. 

Image by Pam Menegakis
bottom of page