top of page
Man op bankje
Arms

Algemene Dagelijkse Levensbehoeften

Zorgcursus klassikaal 
Locaties 'De Steck' te Doetinchem

Deze cursus kan ook online aangeboden worden.

Leer uit welke onderdelen de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL) bestaan bij het ondersteunen van zorgvragers voor meer zelfstandigheid en minder functiebeperking.  Theoretische kennis wordt opgefrist en je leert hoe je de zorgvrager het beste kunt ondersteunen met het toepassen van de juiste (verpleegkundige) interventies.

Geschikt voor helpende niv. 2 tot verpleegkundige
niv. 5 !

€234,- btw vrijgesteld
(klassikale cursus)

Het ondersteunen van zorgvragers bij de dagelijkse levensbehoeften is één van de belangrijkste taken van zorgprofessionals. In je zorgpraktijk kom je steeds meer complexe casuïstiek tegen waarbij het van belang is dat de juiste zorg wordt ingezet. Het is belangrijk om kennis te hebben (en/of te herhalen) van de verschillende onderdelen ADL, omdat iedere zorgvrager om andere ondersteuning vraagt. De ene zorgvrager heeft baat bij het inzetten van bijvoorbeeld hulpmiddelen (stok, douchestoel) terwijl de andere zorgvrager hulp nodig heeft bij het aankleden en/of uitkleden. De wijze waarop je als zorgprofessional keuzes maakt in het ondersteunen van de zorgvrager, heeft invloed op de kwaliteit van zorg. 

Leerdoelen

  1. De cursist: is bekend met de definitie van ADL en welke onderdelen daarbij horen.

  2. De cursist: is in staat de ADL zorg vast te stellen en weet welke meetinstrumenten de benodigde zorg kunnen inschatten.

  3. De cursist: is in staat de juiste (evidence based) interventies te selecteren en toe te passen. binnen de mogelijkheden van zijn/haar praktijk. Om zorgen voor zelfstandigheid en comfort. 

  4. De cursist: is bekend met de juiste attitude en kan dit toepassen in zijn/haar praktijk.

  5. De cursist: weet hoe de zorgvrager betrokken kan worden en hoe mantelzorgers ingezet kunnen worden.


Niveau cursus
De cursus betreft een basiscursus ADL wat betekent dat basiskennis omtrent dit onderwerp opgedaan wordt. Cursisten met een opleidingsniveau helpende niveau 2 en hoger zijn allen geschikt voor het volgen van deze cursus. De cursus sluit aan op alle zorgprofessionals: van onervaren tot ervaren.

Inhoud cursus

  • Welkom en opening

  • Theorie over ADL in de zorg

  • Meten van ADL in de zorg

  • Inzetten van interventies – oefenen met casuïstiek

  • Evaluatie en afsluiting


Studiebelasting
De cursus betreft een ochtend- of middagprogramma met een duur van 3 uur. De studiebelasting is daarmee 3 uur. De cursus wordt aangeboden inclusief lesmateriaal wat beschikbaar wordt gesteld door de docent. De cursus zal op een interactieve wijze plaatsvinden, waardoor een beroep gedaan zal worden op de al aanwezige ervaring en praktijksituaties van de cursist.

Accreditatie en certificering
Deze cursus levert 3 punten op voor het kwaliteitsregister V&VN. Wanneer de cursus gevolgd is, zal Nienke Zorgt nadien accreditatiepunten toekennen in je portfolio van de V&VN.

Na afloop van de cursus ontvangt elke cursist binnen 3 werkdagen een digitaal certificaat van deelname. Een certificaat wordt toegekend wanneer de cursist 100% aanwezig was. Het certificaat is 2 jaar geldig. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, kan de cursist geen certificaat in ontvangst nemen.

bottom of page