top of page
Man op bankje

Eenzaamheid bij kwetsbare ouderen

Zorgcursus klassikaal 
Locaties 'Ons huis' te Hengelo Gld of 'De Steck' te Doetinchem

Deze cursus kan ook online aangeboden worden.

Leer wat eenzaamheid is en hoe je eenzaamheid herkent bij kwetsbare ouderen. Theoretische kennis wordt opgefrist en je raakt bekend met het inzetten van de juiste verpleegkundige interventies. Inclusief het zakkaartje ´Gesprekshandleiding Eenzaamheid'!

€69,- btw vrijgesteld

In je dagelijkse zorgpraktijk kom je steeds meer kwetsbare ouderen tegen die te maken krijgen met eenzaamheid. Het is belangrijk om kennis te hebben van eenzaamheid, omdat eenzaamheid gepaard gaat met een tal aan gezondheidsrisico's (verhoogde kans op morbiditeit, mortaliteit, depressies en dementie). 

Leerdoelen

  1. De cursist: is bekend met de definitie van eenzaamheid en de symptomen, oorzaken en gevolgen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. 

  2. De cursist: is in staat de aard en ernst van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen vast te stellen. 

  3. De cursist: is in staat de juiste (evidence based) interventies te selecteren en toe te passen binnen de mogelijkheden van de kwetsbare oudere binnen zijn/haar praktijk. 

  4. De cursist:  is bekend met de benodigde (basis)vaardigheden en attitude en kan dit toepassen in zijn/haar praktijk. 


Niveau cursus
De cursus betreft een basiscursus eenzaamheid bij kwetsbare ouderen wat betekent dat basiskennis omtrent dit onderwerp opgedaan wordt. Cursisten met een opleidingsniveau helpende niveau 2 en hoger zijn allen geschikt voor het volgen van deze cursus. De cursus sluit aan op alle zorgprofessionals: van onervaren tot ervaren.

Inhoud cursus

  • Wat is eenzaamheid

  • Oorzaken, gevolgen en symptomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen

  • Signaleren en vaststellen van eenzaamheid

  • Interventies bij eenzaamheid

  • Benodigde vaardigheden en attitude (incl. uitreiking zakkaartjes 'Gesprekskaart Eenzaamheid'!)

  • Eind quiz


Studiebelasting
De cursus betreft een ochtend- of middagprogramma met een duur van 4 uur. De studiebelasting is daarmee 4 uur. Voor aanvang van de cursus wordt gevraagd om een casus uit de eigen praktijk (gerelateerd aan eenzaamheid) te beschrijven en mee te nemen op de cursusdag. De cursus wordt aangeboden inclusief lesmateriaal wat beschikbaar wordt gesteld door de docent. De cursus zal op een interactieve wijze plaatsvinden, waardoor een beroep gedaan zal worden op de al aanwezige ervaring en praktijksituaties van de cursist.

Accreditatie en certificering
Deze cursus zal 4 accreditatiepunten opleveren voor het kwaliteitsregister V&VN. Wanneer de cursus gevolgd is, zal Nienke Zorgt nadien accreditatiepunten toekennen na aanmelding bij de V&VN.

Na afloop van de cursus ontvangt elke cursist binnen 3 werkdagen een digitaal certificaat van deelname. Een certificaat wordt toegekend wanneer de cursist 100% aanwezig was en deel heeft genomen aan de quiz. Het certificaat is 2 jaar geldig. Als niet wordt voldaan aan één van de voorwaarden, kan de cursist geen certificaat in ontvangst nemen.

postchecklistherkenningeenzameouderen (1)_edited.jpg

Begin vandaag al met de eerste stap: het herkennen van eenzame ouderen. 

Download hier de checklist die je daarvoor kunt gebruiken!

Klik hier om te downloaden

gesprekshandleiding Eenzaamheid

PREVIEW:
GESPREKSHANDLEIDING
'EENZAAMHEID'

bottom of page